Platby 1. pololetí školního roku 2015/2016

Do 30.9.2015 je nutno uhradit kurzovné za 1. pololetí junior aerobiků. V případě nedodržení termínu bez předešlé domluvy bude platba navýšena o 10%. Děkujeme za pochopení.

Nahoru